Numbers - Oprette lister automatisk

background image

Oprette lister automatisk

Når du bruger automatisk oprettelse af lister, formaterer Numbers automatisk en liste
for dig på basis af det, du skriver. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først vælge
Numbers > Indstillinger, klikke på Automatisk rettelse og sikre, at “Registrer lister
automatisk” er valgt.

Du opretter en liste automatisk på følgende måde:

1

Anbring indsætningsmærket på det sted, hvor listen skal starte.

2

Opret en liste ved at gøre et af følgende:

Du opretter en punktliste ved at trykke på Alternativ-8 for at skrive et punkttegn (•),

Â

skrive en stjerne (*) eller en bindestreg (-). Skriv derefter et mellemrum efterfulgt af
noget tekst, og tryk på Retur. Du kan læse om, hvordan du formaterer en punktliste, i
“Formatere punktlister” på side 184.
Du opretter en liste med mærker, der består af tal, bogstaver eller romertal, ved

Â

at skrive tallet, bogstavet eller romertallet, et punktum, et mellemrum og derefter
noget tekst. Tryk derefter på Retur. Du kan læse om, hvordan du formaterer
nummererede eller ordnede lister, i “Formatere nummererede lister” på side 186 og
“Formatere ordnede lister” på side 187.

3

Fortsæt med at bygge din liste ved at gøre et af følgende:

Du føjer et nyt emne til det aktuelle indrykningsniveau ved at trykke på Retur.

Â

Du flytter et listeemne på næste lavere indrykningsniveau ved at trykke på

Â

Tabulator. Du flytter et listeemne på næste højere indrykningsniveau ved at trykke
på Skift-Tabulator.

4

Du slutter listen ved at trykke to gange på Retur eller trykke på Retur og derefter på

Slettetasten.
Bemærk: Hvis du arbejder i en tabelcelle, og “Returtast flytter til næste celle” er valgt i
Info om tabel, skal du trykke på Alternativ-Retur i stedet for Retur.