Numbers - Formatere ordnede lister

background image

Formatere ordnede lister

Ordnede lister bruger forskellige nummereringsformater til hvert indrykningsniveau på
en liste, så du kan oprette en hierarki over oplysninger. For eksempel:

Du kan oprette en liste vha. en nummereret sekvens, når du går fra det højeste

Â

niveau til lavere niveauer: I, A, 1, a), (1), (a), i), (1) og (a).
Du kan oprette en liste i juridisk stil, som føjer et ekstra tal eller bogstav til hvert

Â

lavere niveau: 1, 1.1, 1.1.1 osv.

Du tilføjer og formaterer en ordnet liste på følgende måde:

1

Anbring indsætningsmærket på det sted, hvor listen skal starte.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Info om tekst, og klik derefter på

Punkttegn.

3

Du opretter en liste i juridisk format ved at vælge Grupperede tal på lokalmenuen

Punkttegn & tal. Ellers skal du vælge Tal.

4

Vælg et nummereringsformat på lokalmenuen direkte under den.

5

Du justerer afstanden mellem tal og den venstre margen ved at bruge feltet

Indrykning af tal. Du justerer afstanden mellem tal og tekst ved at bruge feltet
Indrykning af tekst.

6

Du tilføjer og indrykker emner på din liste ved at gøre et af følgende:

Du føjer et nyt emne til det aktuelle indrykningsniveau ved at trykke på Retur. Hvis

Â

du arbejder i en tabelcelle, og “Returtast flytter til næste celle” er valgt i Info om
tabel, skal du trykke på Alternativ-Retur i stedet.
Du opretter et afsnit uden et tal inden for et emne ved at trykke på Retur, mens

Â

du holder Skiftetasten nede. Hvis du arbejder i en tabelcelle, og “Returtast flytter til
næste celle” er valgt i Info om tabel, skal du trykke på ctrl-Retur i stedet.
Du indtaster et nyt emne på næste lavere indrykningsniveau ved at trykke på

Â

Tabulator. Du indtaster et nyt emne på næste højere indrykningsniveau ved at
trykke på Skift-Tabulator. Du kan også flytte mellem niveauer ved at klikke på et tal,
holde musens knap nede og derefter trække til højre, venstre, nedad og til højre
eller nedad og til venstre
Hvis du arbejder i en tabelcelle, og “Returtast flytter til næste celle” er valgt i Info om
tabel, skal du bruge feltet og pilene ud for Indrykningsniveau i vinduet Punkter i Info
om tekst til at ændre niveauet af emner.
Du vender tilbage til normal tekst i slutningen af listen ved at trykke på Retur og

Â

vælge Ingen punkttegn på lokalmenuen Punkttegn & tal. Du kan også have brug for
at justere indrykningsniveauet.
Hvis du arbejder i en tabelcelle, og “Returtast flytter til næste celle” er valgt i Info om
tabel, skal du trykke på Alternativ-Retur i stedet for Retur.

background image

Du føjer et eksisterende afsnit til en nummereret liste ved at klikke i afsnittet, vælge

Â

et nummereringsformat og derefter klikke på “Fortsæt fra forrige”.
Du starter en ny nummereret sekvens i en liste ved at klikke på “Start ved” og anføre

Â

det tal, sekvensen skal starte med.