Numbers - Formatere nummererede lister

background image

Formatere nummererede lister

Selvom du kan bruge automatisk oprettelse af lister til at oprette en enkelt
nummereret liste, får du i Info om tekst mange muligheder for at formatere
nummererede lister. Der er flere oplysninger om automatisk oprettelse af en liste i
“Oprette lister automatisk” på side 184.

Du tilføjer og formaterer en nummereret liste på følgende måde:

1

Anbring indsætningsmærket på det sted, hvor listen skal starte.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Info om tekst, og klik derefter på

Punkttegn.

3

Vælg Tal på lokalmenuen Punkttegn & tal, og vælg derefter et nummereringsformat på

lokalmenuen lige under den.

4

Du justerer afstanden mellem tal og den venstre margen ved at bruge feltet

Indrykning af tal. Du justerer afstanden mellem tal og tekst ved at bruge feltet
Indrykning af tekst.

5

Du tilføjer og indrykker emner på din liste ved at gøre et af følgende:

Du føjer et nyt emne til det aktuelle indrykningsniveau ved at trykke på Retur. Hvis

Â

du arbejder i en tabelcelle, og “Returtast flytter til næste celle” er valgt i Info om
tabel, skal du trykke på Alternativ-Retur i stedet.
Du opretter et afsnit uden et tal inden for et emne ved at trykke på Retur, mens

Â

du holder Skiftetasten nede. Hvis du arbejder i en tabelcelle, og “Returtast flytter til
næste celle” er valgt i Info om tabel, skal du trykke på ctrl-Retur i stedet.
Du indtaster et nyt emne på næste lavere indrykningsniveau ved at trykke på

Â

Tabulator. Du indtaster et nyt emne på næste højere indrykningsniveau ved at
trykke på Skift-Tabulator. Du kan også klikke på et tal, holde musens knap nede og
derefter trække til højre, venstre, nedad og til højre eller nedad og til venstre
Hvis du arbejder i en tabelcelle, og “Returtast flytter til næste celle” er valgt i Info om
tabel, skal du bruge feltet og pilene ud for Indrykningsniveau i vinduet Punkter i Info
om tekst til at ændre niveauet af emner.
Du vender tilbage til normal tekst i slutningen af listen ved at trykke på Retur og

Â

vælge Ingen punkttegn på lokalmenuen Punkttegn & tal. Du kan også have brug for
at justere indrykningsniveauet.
Hvis du arbejder i en tabelcelle, og “Returtast flytter til næste celle” er valgt i Info om
tabel, skal du trykke på Alternativ-Retur i stedet for Retur.
Du føjer et eksisterende afsnit til en nummereret liste ved at klikke i afsnittet, vælge

Â

et nummereringsformat og derefter klikke på “Fortsæt fra forrige”.
Du starter en ny nummereret sekvens i en liste ved at klikke på “Start ved” og anføre

Â

det tal, sekvensen skal starte med.

Hvis emnerne på din liste skal have markerede underemner (som i en disposition), skal
du bruge en ordnet liste i stedet for en nummereret.

186

Kapitel 8

Arbejde med tekst

background image

Kapitel 8

Arbejde med tekst

187