Numbers - Justere tekst vandret

background image

Justere tekst vandret

Du kan ændre justeringen af afsnit i en spalte, tabelcelle, et tekstfelt eller en figur, så
teksten er justeret til den venstre eller højre kant, centreret eller justeret i forhold til
både venstre og højre kant (lige margener).

Brug justeringsknapperne på formatlinjen til hurtigt at ændre justeringen af tekst i
regnearket. Du ændrer justeringen af tekst ved at vælge teksten og derefter klikke på
justeringsknapperne på formatlinjen.

Du justerer tekst til venstre, højre, centreret eller med lige margener vha. Info om
tekst på følgende måde:

1

Vælg den tekst, du vil ændre.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Tekst, og klik derefter på Tekst.

3

Klik på en af de fem vandrette justeringsknapper, til højre for farvefeltet. Fra venstre til

højre har disse knapper følgende effekter.
Venstrejuster: Anbringer hver tekstlinje mod objektets venstre margen.
Centreret: Anbringer centrum for hver tekstlinje ved objektets centrum.
Højrejuster: Anbringer hver tekstlinje mod objektets højre margen.
Lige margener: Justerer afstanden mellem tegn i hver linje, så linjerne når ud til både
venstre og højre margen af objektet.
Juster tabelcelle automatisk: Venstrejusterer tekst og højrejusterer tal i en tabelcelle.

De første fire justeringsknapper findes på formatlinjen, når tekst er valgt. Den femte
vandrette justeringsknap er også tilgængelig på formatlinjen, når en tabelcelle er valgt.

Du kan også justere tekst vandret ved at vælge Format > Tekst > og vælge en af
følgende: Venstrejuster, Centrer, Højrejuster, Lige margener eller Juster tabelcelle
automatisk.

Hvis du vil indrykke den første tekstlinje i et afsnit eller læse, hvordan du fjerner
indrykning af afsnit, skal du læse “Indstille indrykninger” på side 182.