Numbers - Justere afstand mellem tegn

background image

Justere afstand mellem tegn

Du kan forøge eller formindske afstanden mellem teksttegn.

Du justerer afstanden mellem tegn på følgende måde:

1

Vælg den tekst, du vil ændre, eller klik på det sted, hvor du vil skrive ny tekst.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Tekst, og klik derefter på Tekst.

background image

3

Træk mærket Tegn, eller angiv en ny procentværdi i feltet Tegn.

Du kan også justere afstanden mellem valgte tegn ved at vælge Format > Skrift >
Knibning og vælge en mulighed på undermenuen.