Numbers - Indstille afstand før eller efter et afsnit

background image

Indstille afstand før eller efter et afsnit

Du kan forøge eller formindske afstanden før og efter afsnit.

Brug menuen Linjeafstand på formatlinjen til hurtigt at ændre afstanden før og efter
afsnit. Du justerer afstand før eller efter afsnit ved at vælge teksten og derefter klikke
på menuen Linjeafstand på formatlinjen.

Du justerer mængden af afstand før eller efter et afsnit på følgende måde:

1

Vælg de afsnit, du vil ændre.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Tekst, og klik derefter på Tekst.

3

Træk mærkerne Før afsnit eller Efter afsnit. Du kan også angive en præcis værdi, f.eks. 5

pkt, i tekstfelterne.

Hvis værdierne for Før afsnit og Efter afsnit i tilstødende afsnit ikke er ens, bruges den
største afstand. Hvis værdien for det aktuelle afsnit f.eks. er 12 punkter, og afsnittet
før det har en værdi for Efter afsnit på 14 punkter, bliver afstanden mellem afsnit 14
punkter.

Afstand før et afsnit vises ikke, hvis afsnittet er i et tekstfelt, en figur eller tabelcelle.

Du indstiller afstand omkring tekst i felter, figurer og tabelceller under Indskudsmargen
som beskrevet i “Ændre indskudsmargenen på tekst i objekter” på side 183.