Numbers - Indstille et nyt tabulatorstop

background image

Indstille et nyt tabulatorstop

Du kan bruge den vandrette lineal til at indstille et tabulatorstop.

Hvis den vandrette lineal er skjult, skal du klikke på Oversigt og vælge Vis linealer. Du
kan læse om, hvordan du justerer linealindstillinger, i “Ændre linealindstillinger” på
side 182.

Der vises blå tabulatorsymboler
under den vandrette lineal, når
du vælger tabuleret tekst.

Decimaltabulator

Højre tabulator

Centreret tabulator

Venstre tabulator

Du opretter et nyt tabulatorstop på følgende måde:
Du opretter en ny tabulator ved at klikke på den vandrette lineal for at anbringe

m

et tabulatorsymbol der, hvor du vil indstille tabulatoren, og derefter ctrl-klikke på
tabulatorsymbolet. Vælg en justeringsmulighed på genvejsmenuen.

Vælg mellem disse
tabulatortyper.

Venstretabulator: Justerer den venstre side af teksten med tabulatorstoppet.
Centreret tabulator: Anbringer centrum af teksten ved tabulatorstoppet.
Højretabulator: Justerer den højre side af teksten med tabulatorstoppet.
Decimaltabulator: Ved tal justeres decimaltegnet (et komma eller et punktum) efter
tabulatorstoppet.
Du kan også dobbeltklikke flere gange på tabulatorsymbolet, indtil den ønskede type
tabulator vises.