Numbers - Ændre linealindstillinger

background image

Ændre linealindstillinger

Du ændrer linealindstillinger på følgende måde:
Vælg Numbers > Indstillinger, og brug lokalmenuen Linealenheder for at indstille

m

måleenhederne på linealerne.

Nye linealindstillinger anvendes i alle regneark i Numbers, indtil du ændrer
indstillingerne igen.