Numbers - Tilføje accenter

background image

Tilføje accenter

Du kan bruge Tastaturfremviser til at føje accenter til bogstaver. Tastaturfremviser
viser tegnene i det tastaturlayout eller den indtastningsmetode, der er valgt
på Tastaturmenuen. (Hvis Amerikansk f.eks. er valgt på Tastaturmenuen, viser
Tastaturfremviser tegnene på et amerikansk tastatur.)

Du tilføjer accenter på følgende måde:

1

Vælg Vis tastaturfremviser på Tastaturmenuen i højre side af menulinjen.

Tastaturmenuen vises i højre side af menulinjen med symbolet for et flag eller et
tegn. Hvis Tastaturmenuen ikke vises, kan du i “Se tastaturlayout til andre sprog” se,
hvordan du viser Tastaturmenuen.

2

Tryk på Skift, Alternativ eller Alternativ-Skift for at fremhæve de tilgængelige

accenttegn i Tastaturfremviser.
Accenttasterne fremhæves. Afhængigt af dit tastatur behøver du muligvis ikke at
trykke på nogen af kombitasterne for at se accenttaster.

3

Anbring indsætningsmærket på det sted i dokumentet, hvor du vil skrive.

4

Tryk på den kombitast, du trykkede på i trin 2 (Skift, Alternativ, Alternativ-Skift eller

ingen tast), og tryk derefter på den tast på tastaturet, som findes på det samme sted
som den accent, der vises i Tastaturfremviser.

5

Slip kombitasten, og tryk derefter på tasten for det tegn, der skal forsynes med en

accent.
Hvis du f.eks. vil skrive et é på et dansk tastatur, skal du trykke på Alternativ-E eller
trykke på accenttegnet på tastaturet og derefter trykke på E.