Numbers - Gøre tekst fed, kursiv eller understreget

background image

Gøre tekst fed, kursiv eller understreget

Med formatlinjen, Formatmenuen og skriftvinduet bliver det hurtigt og let at ændre
udseendet på tekst. Når tekst er valgt, kan du gøre den fed, kursiv eller understreget.

Du kan gøre tekst fed, kursiv eller understreget på følgende måder:
Du bruger formatlinjen ved at vælge noget tekst eller klikke der, hvor du vil skrive ny

m

tekst, og derefter bruge kontrolmulighederne på formatlinjen til at ændre udseende
på tekst.

Skift skriftsnit, -format
og -størrelse.

Indstil tekstfarven.

Gør tekst fed, kursiv
eller understreget.

Justerer tekst.

Indstil linjeafstand.

Opdel tekst i spalter.

Du bruger Formatmenuen ved at vælge noget tekst eller klikke der, hvor du vil skrive

m

ny tekst, og vælge Format > Skrift > Fed, Kursiv eller Understreget.
Du bruger skriftvinduet ved at vælge noget tekst, klikke på Skrifter på værktøjslinjen

m

og derefter bruge kontrolmulighederne i skriftvinduet til at gøre tekst fed, kursiv eller
understreget. Du kan finde oplysninger om skriftvinduet i “Skriftvinduet” på side 25 .