Numbers - Bruge avancerede typografiske funktioner

background image

Bruge avancerede typografiske funktioner

Nogle skrifter, f.eks. Zapfino og Hoefler, har avancerede typografiske funktioner, så du
kan oprette forskellige effekter. Hvis du bruger en skrift i et tekstfelt, og skriften har
andre tilgængelige typografiske effekter, kan du muligvis ændre mange af effekterne
på undermenuen Skrift på Formatmenuen. Du kan muligvis justere følgende:

Â

Knibning: Anbring tegn tættere sammen eller længere fra hinanden.

Â

Ligatur: Brug eller udelad stileffekter mellem bogstaver eller i begyndelsen eller
slutningen af linjer, og kombiner to eller flere teksttegn til en glyf.

Uden ligatur

Med ligatur

På undermenuen Ligaturer skal du vælge Brug standard for at bruge de
standardindstillinger til ligaturer, der er anført i typografivinduet til den skrift, du
bruger. Vælg Brug ingen for at slå ligaturer fra i valgt tekst, eller vælg Benyt alle for
at slå ekstra ligaturer til i den valgte tekst.

Der er avancerede typografiske funktioner i vinduet Typografi.

Du åbner vinduet Typografi på følgende måde:

1

Klik på Skrifter på værktøjslinjen.

2

Vælg Typografi på lokalmenuen Handling (nederst til venstre) i skriftvinduet.