Numbers - Ændre brugen af store/små bogstaver

background image

Ændre brugen af store/små bogstaver

Du kan hurtigt ændre tekstblokke fra store bogstaver til små bogstaver eller formatere
tekst som en titel.

Du ændrer brugen af store/små bogstaver på følgende måde:

1

Vælg den tekst, du vil ændre, eller klik på det sted, hvor du vil skrive ny tekst.

2

Vælg Organiser > Skrift > Store bogstaver, og vælg derefter en mulighed på

undermenuen.
Vælg Alle store for at ændre teksten til store bogstaver.
Vælg Kapitæler for at ændre teksten til store bogstaver i mindre format med større
bogstaver til store bogstaver.
Vælg Titel for at ændre teksten til et titelformat (gælder kun det engelske sprog), hvor
det første bogstav i hvert ord skrives med stort.
Vælg Ingen for at undgå automatisk brug af store bogstaver.