Numbers - Formatere størrelse og udseende på tekst

background image

Formatere størrelse og udseende på tekst

Du kan formatere tekst vha. formatlinjen, Numbers-menuerne, Info om tekst og
skriftvinduet.

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Ændrer udseende på tekst

“Gøre tekst fed, kursiv eller understreget” på
side 169
“Skyggelægge og gennemstrege tekst” på
side 170
“Oprette tekst i kontur” på side 170
“Ændre tekststørrelse” på side 170
“Sænke eller hæve tekst” på side 171
“Ændre brugen af store/små bogstaver” på
side 171
“Ændre skrifter” på side 172
“Justere skriftudglatning” på side 172

Tilføjer accenter, ser internationale tastaturlayout
m.m.

“Du udglatter skrifter på skærmen på følgende
måde:” på side 172
“Tilføje accenter” på side 173
“Skrive specialtegn og symboler” på side 174
“Bruge typografiske anførselstegn” på side 175

Justerer knibning, ligaturer, grundlinje og store
bogstaver

“Bruge avancerede typografiske funktioner” på
side 175