Numbers - Tilføje tekstfelter

background image

Tilføje tekstfelter

Du kan føje et tekstfelt til et ark og trække for at anbringe det.

Du opretter et tekstfelt på følgende måde:

1

Klik på Tekstfelt på værktøjslinjen (eller vælg Indsæt > Tekstfelt).

2

I det viste tekstfeltet skal du dobbeltklikke på teksten og begynde at skrive.

Tekstfelter vokser eller mindskes automatisk, så de passer til længden af din tekst.

3

Når du er færdig med at skrive, skal du klikke uden for feltet. Du kan også holde op

med at redigere, vælge tekstfeltet og trykke på Kommando-Retur.

4

Træk håndtagene på tekstfeltet for at ændre dets bredde.

5

Træk tekstfeltet for at placere det på arket.

Du kan ikke gøre et tekstfelt højere ved at trække det opad eller nedad. Men du kan
tvinge feltet til at vokse lodret ved at trække vælgehåndtagene indad for at gøre feltet
smallere.

Du kan også tegne et tekstfelt. Alternativ-klik på Tekstfelt på værktøjslinjen, og træk
krydsmarkøren over regnearksvinduet for at oprette et tekstfelt med den ønskede
størrelse.

188

Kapitel 8

Arbejde med tekst

background image

Kapitel 8

Arbejde med tekst

189