Numbers - Anbringe tekst inden i en figur

background image

Anbringe tekst inden i en figur

Alle figurer, undtagen streger, kan indeholde tekst.

Du føjer tekst til en figur på følgende måde:

1

Anbring en figur på den ønskede position på arket.

Du finder oplysninger om, hvordan du tilføjer figurer, i “Tilføje en færdigtegnet
figur” på side 205 og “Tilføje en speciel figur” på side 205.

2

Dobbeltklik på figuren, og skriv den ønskede tekst.

Klipindikatoren
viser, at teksten går
ud over rammen
omkring en figur.

3

Du ændrer størrelse på figuren ved at vælge den og trække vælgehåndtagene. (Hvis

indsætningsmærket er inde i figuren, skal du trykke på Kommando-Retur for at afslutte
tekstredigering og vælge figuren.)

background image

Du kan formatere teksten i en figur. Du kan også rotere en figur og samtidig bevare
teksten vandret. Når du har roteret figuren, skal du vælge Format > Figur > "Nulstil
tekst- og objekthåndtag".

4

Du føjer tekst til en figur, som er en del af en gruppe, ved at dobbeltklikke i

tekstområdet i en af figurerne i gruppen.
Hvis du ændrer størrelse på gruppen, ændres størrelse på alt, undtagen teksten. Du
kan selvfølgelig stadig vælge teksten og ændre dens skriftstørrelse.
Se “Gruppere og ophæve gruppering af objekter” på side 221 for at få oplysninger om
gruppering af objekter.