Numbers - Bruge tekstfelter, figurer og andre effekter til at fremhæve tekst

background image

Bruge tekstfelter, figurer og andre effekter til at fremhæve

tekst

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Tilføjer tekstfelter

“Tilføje tekstfelter” på side 188

Fremhæver tekst vha. farve

“Ændre tekst- og tekstbaggrundsfarve” på
side 180

Opretter kolonner med tekst

“Præsentere tekst i spalter” på side 189

Anbringer tekst i en figur

“Anbringe tekst inden i en figur” på side 189