Numbers - Henvise til en webside

background image

Henvise til en webside

Du kan tilføje en henvisning, der åbner en webside i din standardbrowser.

Du tilføjer en henvisning, der åbner en webside, på følgende måde:

1

Vælg den tekst, der skal være en henvisning.

Hvis du bruger tekst, der starter med “www” eller “http”, bliver teksten automatisk til en
henvisning. Du slår denne funktion fra ved at vælge Numbers > Indstillinger, klikke på
Automatisk rettelse og fravælge “Registrer automatisk e-post- og webadresser”. Denne
indstilling gælder kun den pågældende computer, så hvis regnearket åbnes på en
computer med en anden indstilling, bruges den computers indstilling i stedet.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Info om henvisning, og vælg derefter

“Slå til som henvisning”.

3

Vælg Webside på lokalmenuen Henvis til.

190

Kapitel 8

Arbejde med tekst

background image

Kapitel 8

Arbejde med tekst

191

4

Skriv websidens adresse i URL-feltet.

Knappen Info om henvisning

Skriv den URL-adresse,
der skal henvises til.

Vælg for at slå alle

henvisninger fra, så du

nemt kan redigere dem.

Du kan også hurtigt oprette en henvisning vha. menuen Indsæt.
Anbring et indsætningsmærke et sted i regnearket, og vælg derefter
Indsæt > Henvisning > Webside. Der føjes en henvisning til regnearket, og Info om
henvisning åbner. Skriv websidens adresse i URL-feltet.