Numbers - Henvise til en adresseret e-postbesked

background image

Henvise til en adresseret e-postbesked

Du kan tilføje en henvisning, som du kan klikke på for at oprette en adresseret
e-postbesked i dit standardprogram til e-post.

Du tilføjer tekst, der henviser til en e-postbesked på følgende måde:

1

Vælg den tekst, der skal være en henvisning.

Hvis du inkluderer en e-postadresse i et regneark, bliver teksten automatisk til en
henvisning. Du slår denne funktion fra ved at vælge Numbers > Indstillinger, klikke på
Automatisk rettelse og derefter fravælge “Registrer automatisk e-post- og webadresser”.
Denne indstilling gælder kun den pågældende computer, så hvis regnearket redigeres
på en computer med en anden indstilling, bruges den computers indstilling i stedet.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Info om henvisning, og vælg derefter

“Slå til som henvisning”.

3

Vælg E-postbesked på lokalmenuen Henvis til.

4

Skriv e-postadressen på modtageren i feltet Til.

5

Du kan også skrive en emnelinje i feltet Emne.

Skriv modtagerens
e-postadresse.
Skriv beskedens emne.

Du kan også hurtigt oprette en henvisning vha. menuen Indsæt. Anbring et
indsætningsmærke et sted i regnearket, og vælg Indsæt > Henvisning > E-postbesked.
Der føjes en henvisning til regnearket, og Info om henvisning åbner. Skriv
e-postadressen i feltet Til.