Numbers - Bruge henvisninger

background image

Bruge henvisninger

Henvisninger bruges i regneark, som skal ses på skærmen, enten som HTML-arkiver
eller som Numbers-regneark. Du kan tilføje henvisninger til at åbne en e-postbesked
eller en webside på Internet.

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Bruger en henvisning til en webside til at gå til en
webbrowser

“Henvise til en webside” på side 190

Henviser til en ny e-postbesked med det anførte
emne og den anførte modtager

“Henvise til en adresseret e-postbesked” på
side 191

Ændrer teksten i en eksisterende henvisning

“Redigere teksten i en henvisning” på side 192