Numbers - Skifte mellem tabelrækker og -kolonner som dataserier i diagrammer

background image

Skifte mellem tabelrækker og -kolonner som dataserier i diagrammer

Når du vælger et diagram, vises en mørk ramme rundt om de tilhørende tabelceller.
Dataserieknappen i det øverste venstre hjørne af rammen rundt om den tabel, der
henvises til i en valgt tabel, sikrer, at du kan transponere tabelrækker og -kolonner som
dataserier i dit diagram.

Disse kvadrater viser, hvilken farve
der repræsenterer hver dataserie.

Knappen Dataserie

Du transponerer tabelrækker og -kolonner som dataserier på følgende måde:
Vælg diagrammet, og klik derefter på dataserieknappen.

m

Når knappen ser sådan ud, er kolonnerne dataserier.
Klik på knappen for at gøre rækker til dataserier.

Når knappen ser sådan ud, er rækkerne dataserier.
Klik på knappen for at gøre kolonner til dataserier.

142

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

background image

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

143