Numbers - Dele diagrammer med Pages- og Keynote-dokumenter

background image

Dele diagrammer med Pages- og Keynote-dokumenter

Du kan kopiere et diagram og indsætte det i en Keynote-præsentation eller et Pages-
dokument. Når diagrammet er blevet indsat, forbindes det med Numbers-versionen.
Hvis de Numbers-tabeldata, der er afbildet i diagrammet, ændres, kan du opdatere
diagrammet i Keynote eller Pages.

Du forbinder et Numbers-diagram til en kopi af det i Keynote eller Pages på
følgende måde:
Arkiver dit regneark, vælg og kopier diagrammet, og indsæt det derefter i en Keynote-

m

præsentation eller et Pages-dokument.

Du opdaterer et forbundet diagram i Keynote eller Pages på følgende måde:
Kontroller, at det Numbers-regneark, der indeholder det opdaterede diagram, er

m

arkiveret. Vælg diagrammet i Keynote eller Pages, og klik på knappen Opdater.

Du afbryder en forbindelse fra et diagram til dets Numbers-version på følgende
måde:
Vælg diagrammet i Keynote eller Pages, og klik på knappen Afbryd forbindelse.

m