Numbers - Vise mærker i et lagkagediagram

background image

Vise mærker i et lagkagediagram

Du viser serie- og datapunktmærker i lagkagediagrammer vha. Info om diagram.

Du viser navne på serier og datapunktmærker i et lagkagediagram på følgende
måde:

1

Vælg det diagram eller de lagkagestykker, hvis mærke eller serienavn du vil vise.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om diagram.

3

Vælg Mærkater, og træk derefter positionsmærket for at anbringe datapunktmærket

tættere på – eller længere væk fra – midten af lagkagen. Du kan også anføre en værdi
i feltet for at indstille afstanden fra lagkagestykket til midten af lagkagen som en
procentdel af lagkagens omkreds.
Du kan også bruge mærket Mærket på formatlinjen til at anbringe mærker.

4

Du viser værdierne i et bestemt format ved at foretage valg på lokalmenuen Format

og justere mulighederne på følgende måde:
Tal: Viser datapunktværdier uden enheder, med mindre du anfører dem. Du anfører
enheder ved at skrive dem i feltet Suffiks. I feltet Decimaler skal du anføre, hvor
mange decimaler der skal vises, og derefter vælge –100 eller (100) på den tilstødende
lokalmenu for at vælge et format til visning af negative tal. Vælg Separator, hvis du vil
vise tusindseperatorer på venstre side af decimaltegnet.

158

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

background image

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

159

Valuta: Viser datapunktværdien som et beløb. Vælg valutasymbolet på lokalmenuen
Symbol. I feltet Decimaler skal du angive, hvor mange decimaler der skal vises. Hvis du
vil vise negative værdier med et minus foran eller i parenteser, skal du vælge –100 eller
(100) på lokalmenuen. Vælg Separator, hvis du vil vise tusindseperatorer på venstre
side af decimaltegnet.
Procent: Viser datapunktværdien divideret med 100. I feltet Decimaler skal du angive,
hvor mange decimaler der skal vises. Hvis du vil vise negative værdier med et minus
foran eller i parenteser, skal du vælge –100 eller (100) på lokalmenuen. Vælg Separator,
hvis du vil vise tusindseperatorer på venstre side af decimaltegnet.
Dato og tid: Viser datapunktværdier med et dato- og tidsformat.
Varighed: Viser datapunktværdier som en tidsenhed (f.eks. sekunder, minutter eller
uger).
Brøk: Viser datapunktværdier, der er mindre end 1, som et heltal over et andet. (Hvis
værdierne er større end 1, vises dine data ikke som brøker.) Vælg, hvor nøjagtigt
brøkerne skal afrundes, på lokalmenuen Præcision. Hvis du vælger en mulighed som
Halvdele eller Fjerdedele, repræsenteres værdien som en del af hele lagkagen afrundet
til den nærmeste valgte brøk.
Videnskabelig: Viser datapunktværdier i videnskabelig notation, hvor 10 opløftet til en
potens vises som “E+” et heltal. I feltet Decimaler skal du angive, hvor mange decimaler
der skal vises.
Speciel: Vælg et specielt talformat, som du allerede har oprettet, eller opret et nyt. Se
“Bruge dine egne formater til at vise værdier i tabelceller” på side 102 for at få flere
oplysninger.

5

Du viser serienavnet ved at vælge Vis serienavn.