Numbers - Ændre farver og teksturer på lagkagediagrammer

background image

Ændre farver og teksturer på lagkagediagrammer

Du ændrer farver og teksturer på et lagkagediagram på følgende måde:
Du udfylder elementer i serien med specielle farver eller teksturer ved at klikke på

m

Info på værktøjslinjen, klikke på knappen Info om diagram og derefter klikke på
Diagramfarver. Vælg en fyldtype (f.eks. 3D-teksturfyld) på den første lokalmenu, og
vælg en samling fyld (f.eks. Marmor eller Træ) på den anden lokalmenu. Gør derefter et
af følgende:

Du udfylder alle lagkagestykkerne ved at klikke på Anvend på alle. Det første fyld

Â

anvendes på elementer i den første serie, det andet fyld på elementer i den anden
serie osv.
Du udfylder et enkelt lagkagestykke ved at trække fyldet til stykket.

Â

background image

Du justerer opacitet, stregtype, skygge og andre grafiske attributter i enkelte

m

lagkagestykker ved at vælge det stykke, du vil ændre, klikke på knappen Info om grafik
og derefter foretage de ønskede justeringer.
Ved justering af opacitet og fyld skal du være opmærksom på, at hele diagrammets
opacitet ændres, når du trækker mærket Opacitet nederst i Info om grafik. Hvis du kun
vil formatere ændringerne i en valgt serie, skal du vælge serien og derefter justere
opaciteten af farvefyld, gradueringsfyld eller tonet billedfyld efter behov. Du kan få
flere oplysninger i “Justere opacitet” på side 228 og “Udfylde objekter med farver eller
billeder” på side 229.

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Bruger et af dine egne billeder som fyld

“Udfylde et objekt med et billede” på side 231

Ændrer udseende på linjen omkring lagkagen
eller et lagkagestykke

“Ændre formatet på rammer” på side 224

Ændrer skyggerne

“Føje skygger til lagkagediagrammer og
stykker” på side 160

Ændrer dybden i et 3D-lagkagediagram

“Justere sceneindstillinger til 3D-diagrammer” på
side 165