Numbers - Tilpasse datapunktsymboler og linjer i linjediagrammer

background image

Tilpasse datapunktsymboler og linjer i linjediagrammer

I område- og linjediagrammer kan du bruge symboler (cirkler, trekanter, kvadrater og
romber) til at repræsentere datapunkter. Du kan også vise en lige eller kurvet linje
mellem datapunkterne.

Du kan bruge formatlinjen til hurtigt at tilpasse symboler og streger. Vælg et symbol,
og brug kontrolmulighederne under Symbol og Størrelse til at formatere symboler.
Brug lokalmenuen Streg til at formatere streger. Info om diagram indeholder flere
muligheder.

Der følger metoder til ændring af datapunktsymboler og forbindelsesstreger vha.
Info om diagram:
Du ændrer datapunktsymbolet ved at vælge en dataserie (områdefigur eller linje),

m

klikke på Info på værktøjslinjen, klikke på knappen Info om diagram og derefter
klikke på Serie. Vælg et symbol på lokalmenuen Datasymbol. Juster størrelsen på
datapunktsymboler ved at indtaste en værdi eller vha. tælleren i det tilstødende felt.
Du forbinder punkter med en kurve ved at vælge en dataserie (linje) og derefter vælge

m

Kurve på lokalmenuen Forbind punkter.
Du ændrer stregfarven ved at vælge en streg, klikke på Info på værktøjslinjen, klikke på

m

knappen Info om grafik og derefter bruge mulighederne under Streg.

Du kan læse om andre formateringsmuligheder i “Formatere diagrammer” på side 146.