Numbers - Bruge punktdiagrammer

background image

Bruge punktdiagrammer

Punktdiagrammer viser data på en anden måde end andre typer diagrammer. De
kræver mindst to kolonner eller række af data for at kunne tegne værdier for en enkelt
dataserie. Du viser flere dataserier ved at bruge ekstra par på to kolonner (eller to
rækker).

Hvert værdipar bestemmer positionen af et datapunkt. Den første dataværdi i parret er
punktets placering på X-aksen. Den anden dataværdi er punktets placering på Y-aksen.
Hvis du allerede har oprettet et diagram med datapunkter, der ikke optræder i par, og
du derefter ændrer diagrammet til et punktdiagram, kan Numbers måske ikke tegne
dataene, som du forventer. Afhængigt af hvordan dataene er arrangeret i tabellen, er
det måske slet ikke muligt at tegne dem. Kontroller, at x- og y-punkternes værdier til
de dataserier, der skal tegnes, er indtastet, før du vælger at oprette et punktdiagram.

Når du vælger et punktdiagram, vises serieknappen som et tandhjul i det øverste
venstre hjørne af datatabellen. Du kan bruge en enkelt kolonne (eller række) af
data som x-værdien til flere kolonner (eller rækker) af y-værdier ved at klikke på
tandhjulsknappen og vælge Del X-værdier. Brug den samme knap til at skifte mellem
at bruge rækker eller kolonner som dataserier i diagrammet.

Før du ændrer udseendet af datapunktsymboler eller streger, skal du vælge et symbol
eller en streg.

Du kan bruge formatlinjen til hurtigt at tilpasse symboler og streger. Vælg et symbol,
og brug kontrolmulighederne under Symbol og Størrelse til at formatere symboler.
Brug lokalmenuen Streg til at formatere streger. Info om diagram indeholder flere
muligheder.

Der følger metoder til ændring af udseendet på valgte datapunktsymboler og
streger vha. Info om diagram:
Du justerer et symbols størrelse ved at foretage et valg på lokalmenuen Datasymbol

m

og derefter indtaste en værdi eller bruge tælleren i det tilstødende felt.
Du forbinder punkterne i den valgte serie med en lige streg eller en kurve ved at

m

vælge en mulighed på lokalmenuen Forbind punkter.

background image

Du ændrer farve på datapunkter eller streger i diagrammet ved at vælge et datapunkt

m

eller en streg, som du vil ændre, og derefter åbne Info om grafik. (Bemærk, at du kan
ændre farve på enten datapunkter, en streg eller en tendens, selvom de repræsenterer
den samme dataserie.) I Info om grafik skal du klikke i farvefeltet Streg og derefter
vælge en farve i farvevinduet.
Du ændrer format og tykkelse på en streg i diagrammet ved at vælge den og derefter

m

vælge et stregformat på lokalmenuen Streg i Info om grafik. Indtast en værdi, eller
brug tælleren i det tilstødende felt til at justere stregens tykkelse.

I punktdiagrammer kan du vise fejllinjer til målinger på både x- og y-aksen. Du kan
læse mere om, hvordan du viser fejllinjer, i “Vise fejllinjer i diagrammer” på side 153. Du
kan læse om andre formateringsmuligheder i “Formatere diagrammer” på side 146.