Numbers - Vise tendenser i diagrammer

background image

Vise tendenser i diagrammer

Tendenser er linjer, der beregnes og tegnes, så de passer til dine data, afhængigt af
hvilken type ligning du foretrækker. Du kan vise tendenser til de fleste 2D-diagrammer
undtagen stakkede søjle-, kolonne- og områdediagrammer samt lagkagediagrammer.

154

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

background image

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

155

Du viser tendenser til datapunkterne i en valgt serie på følgende måde:

1

Vælg en eller flere serier, som du vil vise en tendens til, og klik derefter på knappen

Info på værktøjslinjen.

2

Klik på Diagram i Infovinduet, og klik derefter på Serie.

3

Klik på Avanceret nederst i vinduet Serie. Klik derefter på Tendens.

4

På lokalmenuen skal du vælge den type ligning, du vil bruge til at udregne tendensen:

Lineær: Opretter den bedst egnede lige linje, som er mest nyttig til enkle lineære
dataserier.
Logaritmisk: Opretter den bedst egnede kurvede linje, som er mest nyttig, når værdier
øges eller mindskes hurtigt og derefter udjævnes.
Polynomium: Opretter en kurvet linje med bakker og dale, som viser, hvor værdier
stiger og falder. Anfør den polynomiske orden, du vil bruge, i feltet Rækkefølge; orden
4 opretter op til 3 bakker eller dale.
Potens: Opretter en kurvet linje til brug ved sammenligning af målinger, der øges
med en bestemt frekvens. Potens kan ikke bruges med data, der indeholder nul eller
negative værdier.
Eksponentiel: Opretter en kurvet linje til brug, når værdier stiger eller falder med
stadig stigende frekvenser. Eksponential kan ikke bruges med data, der indeholder nul
eller negative værdier.
Bevægeligt gennemsnit: Opretter en tendens vha. det antal datapunkter, som du
anfører i feltet Periode, udregner middelværdien og bruger den middelværdi som et
tendenspunkt.

5

Du kan se de ligninger, der beskriver en tendens, ved at vælge linjen og derefter vælge

Vis ligning. Du kan trække denne ligning og anbringe den, hvor du vil på arket.

6

Du kan se kvadratværdien af R, som blev brugt til at beregne en tendens, ved at vælge

linjen og derefter vælge Vis værdi af R^2. Du kan trække dette tal og anbringe det,
hvor du vil på arket.

7

Du viser et mærke til en tendens ved at vælge linjen og derefter vælge Mærke. Skriv

teksten til et mærke i det tilstødende felt.

8

Du ændrer tendensens farve eller tykkelse ved at vælge den og derefter

klikke på knappen Grafik i Infovinduet. Foretag de ønskede justeringer vha.
kontrolmulighederne til Streg.