Numbers - Udføre beregninger med det samme

background image

“Udføre beregninger med det samme” på side 121

Hurtigt tilføjer en formel, der viser sum,
middelværdi, mindste værdi, største værdi, antal
eller produktet af værdier i valgte celler

“Bruge prædefinerede kvikformler” på side 122

Bruger værktøjer og teknikker til at oprette og
redigere dine formler

“Tiføje og redigere formler vha.
formelværktøjet” på side 124
“Tilføje og redigere formler vha. formellinjen” på
side 125
“Føje funktioner til formler” på side 125
“Fjerne formler” på side 128

Bruger de hundredvis af iWork-funktioner og
viser eksempler, der illustrerer, hvordan du kan
anvende funktionerne i økonomiske, tekniske,
statistiske og andre sammenhænge

Hjælp > “Hjælp til iWork-formler og -funktioner”
Hjælp > “Brugerhåndbog til iWork-formler og
-funktioner”

Føjer cellereferencer af forskellig art til en formel

“Henvise til celler i formler” på side 128
“Bruge tastaturet og musen til at oprette og
redigere formler” på side 130
“Skelne mellem absolutte og relative
cellereferencer” på side 131

Bruger operatorer i formler

“De aritmetiske operatorer” på side 132
“De logiske operatorer” på side 132

Kopierer eller flytter formler eller den værdi, de
udregner, mellem tabelceller

“Kopiere eller flytte formler og deres beregnede
værdier” på side 133

Finder formler og elementer i dem

“Vise alle formler i et regneark” på side 134
“Finde og erstatte formelelementer” på side 134

Udføre beregninger med det samme

Nederst til venstre i Numbers-vinduet kan du se resultaterne af almindelige
beregninger udført vha. værdier i to eller flere valgte tabelceller.

Du udfører beregninger med det samme på følgende måde:

1

Vælg to eller flere celler i en tabel. De behøver ikke at støde op til hinanden.

background image

Resultaterne af beregninger udført vha. værdier i de pågældende celler vises med det
samme i nederste venstre hjørne af vinduet.

Resultaterne nederst til venstre
er baseret på værdier i disse to
valgte celler.

sum: Viser summen af talværdier i valgte celler.
middel.: Viser middelværdien af talværdier i valgte celler.
min: Viser den mindste talværdi i valgte celler.
maks.: Viser den største talværdi i valgte celler.
tæl: Viser antallet af talværdier og dato-/tidsværdier i valgte celler.
Tomme celler og celler, der indeholder typer af værdier, som ikke er nævnt ovenfor,
bruges ikke i beregningerne.

2

Hvis du vil udføre et andet sæt direkte beregninger, skal du vælge andre celler.

Hvis du synes, at en bestemt beregning er specielt nyttig, og du vil indarbejde den i
en tabel, kan du føje den til en tom tabelcelle som en formel. Du skal blot trække sum,
middel eller et af de andre emner nederst til venstre til en tom celle. Cellen behøver
ikke at være i den samme tabel som de celler, der bruges i beregningerne.