Numbers - Tiføje og redigere formler vha. formelværktøjet

background image

Tiføje og redigere formler vha. formelværktøjet

Formelværktøjet har et tekstfelt, som indeholder dine formler. Når du føjer
cellereferencer, operatorer, funktioner eller konstanter til en formel, ser de således ud i
formelværktøjet.

Alle formler skal begynde

med et lighedstegn.

Funktionen Sum.

Refererer til celler
vha. deres navne.

En reference til et

udsnit på tre celler.

Operatoren til
subtraktion.

Du arbejder med formelværktøjet på følgende måder:
Du åbner formelværktøjet på en af følgende måder:

m

Vælg en tabelcelle, og skriv derefter et lighedstegn (=).

Â

Dobbeltklik på en tabelcelle, der indeholder en formel.

Â

Vælg en tabelcelle, klik på Funktion på værktøjslinjen, og vælg derefter

Â

formelværktøjet på lokalmenuen.
Vælg en tabelcelle, og vælg derefter Indsæt > Funktion > Formelværktøj.

Â

Vælg en celle, der indeholder en formel, og tryk derefter på Alternativ-Retur.

Â

Formelværktøjet åbnes og vises over den valgte celle, men du kan flytte det.
Du flytter formelværktøjet ved at holde markøren over den venstre side af

m

formelværktøjet, indtil markøren bliver til en hånd, og derefter trække.
Du opretter en formel på følgende måde:

m

Du føjer en operator eller en konstant til tekstfeltet ved at anbringe

Â

indsætningsmærket og skrive. Du kan bruge piletasterne til at flytte
indsætningsmærket rundt i tekstfeltet. Se “Bruge operatorer i formler” på side 132
for at få mere at vide om operatorer, som du kan bruge. Når din formel kræver en
operator, og du endnu ikke har tilføjet en, indsættes operatoren + automatisk. Vælg
operatoren +, og skriv om nødvendigt en anden operator.
Du føjer cellereferencer til tekstfeltet ved at anbringe indsætningsmærket og følge

Â

instruktionerne i “Henvise til celler i formler” på side 128.
Du føjer funktioner til tekstfeltet ved at anbringe indsætningsmærket og følge

Â

instruktionerne i “Føje funktioner til formler” på side 125.

Du fjerner et element fra tekstfeltet ved at vælge elementet og trykke på Slettetasten.

m

Du arkiverer ændringer ved at trykke på Retur, trykke på Enter eller klikke på knappen

m

Accepter i formelværktøjet. Du kan også klikke uden for tabellen.
Du lukker Formelværktøj og annullerer ændringer ved at trykke på esc eller klikke på
knappen Annuller i formelværktøjet.

124

Kapitel 6

Bruge formler i tabeller

background image

Kapitel 6

Bruge formler i tabeller

125