Numbers - Føje funktioner til formler

background image

Føje funktioner til formler

En funktion er en prædefineret, navngiven handling (f.eks. SUM og MIDDEL, som du
kan bruge til at udføre en beregning. En funktion kan være et af flere elementer i en
formel, eller det kan være det eneste element i en formel.

background image

Der findes flere kategorier af funktioner fra finansielle funktioner, der beregner
rentesatser, investeringsværdier og andre oplysninger til statistiske funktioner, der
beregner gennemsnit, sandsynligheder, standardafvigelser osv. Hvis du vil læse om alle
iWorks funktionskategorier og deres funktioner og vil gennemgå talrige eksempler,
der viser, hvordan de skal bruges, skal du vælge Hjælp > “Hjælp til iWork-formler og
-funktioner” eller Hjælp > “Brugerhåndbog til iWork-formler og -funktioner”.

Selvom du kan skrive en funktion i tekstfeltet i formelværktøjet eller på formellinjen, er
det mest praktisk at føje en funktion til en formel vha. funktionsbrowseren.

Vælg en funktion for at
se oplysninger om den.

Søg efter en funktion.

Indsæt den valgte funktion.

Vælg en kategori for
at vise funktionerne
i kategorien.

Venstre vindue: Liste med kategorier af funktioner. Vælg en kategori for at se
funktionerne i den pågældende kategori. De fleste kategorier repræsenterer familier
af beslægtede funktioner. Kategorien Alle indeholder alle funktionerne i alfabetisk
orden. Kategorien Senest viser de ti funktioner, der senest er blevet indsat vha.
funktionsbrowseren.
Højre vindue: Viser individuelle funktioner. Vælg en funktion for at vise oplysninger
om den og evt. føje den til en formel.
Nederste vindue: Viser detaljerede oplysninger om den valgte funktion.

Du bruger funktionsbrowseren til at tilføje en funktion på følgende måde:

1

I formelværktøjet eller på formellinjen skal du anbringe indsætningsmærket der, hvor

funktionen skal tilføjes.

126

Kapitel 6

Bruge formler i tabeller

background image

Kapitel 6

Bruge formler i tabeller

127

Bemærk: Når din formel kræver en operator før eller efter en funktion, og du endnu
ikke har tilføjet en, indsættes operatoren + automatisk. Vælg operatoren +, og skriv om
nødvendigt en anden operator.

2

Åbn funktionsbrowseren ved at gøre et af følgende:

Klik på formellinjen, og klik derefter på knappen Funktionsbrowser.

Â

Klik på knappen Funktion på værktøjslinjen, og vælg Vis funktionsbrowser på

Â

lokalmenuen.
Vælg Indsæt > Funktion > Vis funktionsbrowser.

Â

Vælg Oversigt > Vis funktionsbrowser.

Â

3

Vælg en funktionskategori.

4

Vælg en funktion ved at dobbeltklikke på den eller ved at vælge den og klikke på

Indsæt funktion.

5

I formelværktøjet eller på formellinjen skal du erstatte argumenteksemplet i den

indsatte funktion med en værdi.

Hjælp til argumentet “udstede” vises,
når markøren er på eksemplet.

Eksempler på valgfri
argumenter er lysegrå.

Klik for at se en liste

over gyldige værdier.

Hvis du vil gennemse en kort beskrivelse af et arguments værdi, skal du holde
markøren over argumenteksemplet. Du kan også se oplysninger om argumentet i
funktionsbrowservinduet.
Du anfører en værdi, der skal erstatte et argumenteksempel med en trekant, ved at klikke
på trekanten og derefter vælge en værdi på lokalmenuen. Du viser oplysninger om
en værdi på lokalmenuen ved at holde markøren over værdien. Du viser hjælpen til
funktioner ved at vælge Hjælp til funktioner.
Du anfører en værdi, der skal erstatte et tilfældigt argumenteksempel, ved at klikke
på argumenteksemplet og skrive en konstant eller indsætte en cellereference (se
instruktionerne i “Henvise til celler i formler” på side 128). Hvis argumenteksemplet er
lysegråt, er det valgfrit at anføre en værdi.