Numbers - Formlers elementer

background image

Bruge formler i tabeller

background image

Kapitel 6

Bruge formler i tabeller

121

=SUM(A2:A10): En formel, der bruger funktionen SUM til at lægge værdierne i et
udsnit af celler sammen (ni celler i den første kolonne).
A2:A10: En cellereference, der henviser til værdierne i cellerne A2 til og med A10.

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Med det samme viser sum, middelværdi, mindste
værdi, største værdi samt antal værdier i valgte
celler og evt. arkiverer den formel, der bruges til
at udlede disse værdier