Numbers - Finde og erstatte formelelementer

background image

Finde og erstatte formelelementer

Vha. vinduet Søg og erstat kan du søge i alle formler i et regneark for at finde og evt.
ændre elementer.

Du åbner vinduet Søg og erstat på følgende måder:
Vælg Rediger > Find > Vis søgning, og klik derefter på Søg og erstat.

m

134

Kapitel 6

Bruge formler i tabeller

background image

Kapitel 6

Bruge formler i tabeller

135

Vælg Oversigt > Vis formelliste, og klik på Søg og erstat.

m

Find: Skriv det formelelement (cellereference, operator, funktion osv.), du vil finde.
I: Vælg Kun formler på denne lokalmenu.
Overensstemmelse mellem store/små bogstaver: Vælg for kun at finde elementer,
hvor brugen af store og små bogstaver svarer nøjagtigt til indholdet i feltet Find.
Hele ord: Vælg for kun at finde elementer, hvis indhold passer til indholdet i feltet
Find.
Erstat: Skriv evt. hvad du vil bruge til at erstatte indholdet i feltet Find.
Gentag søgning (sløjfe): Vælg for at fortsætte med at søge efter indholdet af feltet
Find, selv efter at hele regnearket er blevet gennemsøgt.
Næste eller Forrige: Klik for at søge efter den næste eller forrige forekomst af
indholdet i feltet Find. Når der er fundet et element, åbner formelværktøjet og viser
den formel, der indeholder forekomsten af elementet.
Erstat alle: Klik for at erstatte alle forekomster af det skrevne i feltet Find med
indholdet a feltet Erstat.
Erstat: Klik for at erstatte den aktuelle forekomst af indholdet i feltet Find med
indholdet i feltet Erstat.
Erstat & find: Klik for at erstatte den aktuelle forekomst af indholdet i feltet Find og for
at finde næste forekomst.

background image

136

I dette kapitel beskrives, hvordan du opretter og formaterer

smukke diagrammer fra data i tabeller.

Numbers indeholder værktøjer, som du kan bruge til at oprette dine egne smukke
diagrammer, der præsenterer nogle eller alle data i en eller flere tabeller. Diagrammers
udseende er som standard koordineret med det tema, du bruger, men du kan justere
farver, teksturer, skygger, mærker m.m. for at opnå et specielt udseende eller for at
fremhæve forskellige elementer i diagrammet.

Om diagrammer

Brug et diagram, når du visuelt vil repræsentere tendenser eller forhold, som kan være
svære at se, når man ser data i en tabel. I Numbers kan du vælge mellem forskellige
typer 2D- og 3D-diagrammer til at præsentere dine data, inklusive lagkagediagrammer,
linjediagrammer, søjlediagrammer, kolonnediagrammer og områdediagrammer,
afhængigt af hvad der passer bedst til dine data, eller du kan bruge et blandet
diagram og anbringe to forskellige diagramtyper i den samme figur. Du kan også vise
dine data i et todimensionalt punktdiagram vha. lineære og logaritmiske skalaer.

Numbers inkluderer følgende diagramtyper:

Diagramtype

Symbol

Kolonne

Stakket kolonne

Søjle

7