Numbers - De aritmetiske operatorer

background image

De aritmetiske operatorer

Du kan bruge aritmetiske operatorer til at udføre regnehandlinger i formler.

Når du vil

Skal du bruge denne
aritmetiske operator

Hvis f.eks. A2 indeholder 20,
og B2 indeholder 2, returnerer
formlen

Tilføje to værdier

+ (plus)

A2 + B2 22.

Trække en værdi fra en anden
værdi

– (minus)

A2 – B2 18.

Gange to værdier

* (stjerne)

A2 * B2 40.

Dividere en værdi med en
anden værdi

/ (skråstreg)

A2 / B2 10.

Opløfte en værdi til potensen af
en anden værdi

^ (caret)

A2 ^ B2 400.

Udregne en procentdel

% (procent)

A2% 0,2, der formateres som
20% på skærmen.

Hvis du bruger en tekststreng med en aritmetisk operator, returneres der en fejl. F.eks.
er 3 + “hallo” ikke en korrekt regnehandling.