Numbers - Bruge operatorer i formler

background image

Bruge operatorer i formler

Du bruger operatorer i formler til at udføre regneopgaver og sammenligne værdier på
følgende måde:

Â

Aritmetiske operatorer udfører beregninger som addition og subtraktion og
returnerer numeriske resultater. Du kan få flere oplysninger i “De aritmetiske
operatorer” på side 132.

Â

Logiske operatorer sammenligner to værdier og returnerer SAND eller FALSK. Du kan
få flere oplysninger i “De logiske operatorer” på side 132.