Numbers - Oprette nye tabelformater

background image

Oprette nye tabelformater

Du kan oprette et nyt tabelformat ved at omformatere en tabel og arkivere
formateringen som et tabelformat.

Du opretter et nyt tabelformat på følgende måde:

1

Brug instruktionerne i “Redigere attributter til tabelformat” på side 117 til at opnå de

ønskede visuelle effekter.

2

Vælg tabelIen, klik på pilen til højre for et format i vinduet Formater, og vælg derefter

Opret nyt format.

3

Skriv et entydigt navn til det nye tabelformat, og klik derefter på OK.

118

Kapitel 5

Arbejde med tabelformater

background image

Kapitel 5

Arbejde med tabelformater

119

Det nye tabelformat vises nu i vinduet Formater og kan anvendes på alle tabeller i
regnearket.

Du gør en ny tabel tilgængelig i andre regneark ved at oprette en skabelon fra
regnearket. Se “Arkivere et regneark som en skabelon” på side 38 for at få flere
oplysninger.