Numbers - Kopiere og indsætte tabelformater

background image

Kopiere og indsætte tabelformater

Du kan redigere en tabels udseende ved at kopiere og indsætte tabel- og
tabelcelleformater.

Du kopierer og indsætter tabelformater på følgende måder:
Du kopierer et celleformat ved at vælge cellen og vælge Format > Kopier format

m

Hvis du vil anvende et kopieret celleformat på andre celler, skal du vælge cellerne og

m

vælge Format > Indsæt format.
Du indsætter en kopieret tabel vha. regnearkets standardtabelformat ved at vælge

m

Rediger > “Indsæt og tilpas format”.