Numbers - Opdele tabelceller

background image

Opdele tabelceller

Opdeling af celler inddeler hver valgt celle i to ens størrelser vandret (rækker) eller
lodret (kolonner). Begge de nye celler har samme baggrundsfarver eller -billeder. Evt.
tekst i den originale celle forbliver i cellen øverst eller længst til venstre.

Du opdeler celler vandret eller lodret på følgende måde:

1

Vælg en eller flere tabelceller. Du opdeler en hel række eller kolonne ved at vælge alle

cellerne i rækken eller kolonnen.

2

Du opdeler celler i rækker ved at vælge Tabel > "Opdel i rækker". Du opdeler celler i

kolonner ved at vælge Tabel > "Opdel i kolonner".
Du kan også klikke på knappen Opdel i Info om tabel.

3

Du opretter mindre eller større enheder ved at gentage trin 1 og 2 i de opdelte celler.

Du kombinerer opdelte celler ved at flette dem som beskrevet i “Flette tabelceller” på
side 87.

88

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

background image

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

89