Numbers - Bruge varighedsformatet i tabelceller

background image

Bruge varighedsformatet i tabelceller

Brug varighedsformatet til værdier, der beskriver tidsintervaller, f.eks. uger, dage, timer,
minutter, sekunder og millisekunder.

Du definerer et varighedsformat ved at vælge en eller flere celler, vælge Varighed på
lokalmenuen Celleformater og bruge Info om celler til at anføre formatet.

Du definerer et varighedsformat til valgte celler vha. Info om celler på følgende
måde:

1

Vælg cellen eller cellerne.

2

Hvis Info om celler ikke er åbent, skal du klikke på Info på værktøjslinjen og derefter

klikke på knappen Info om celler.

3

Vælg Varighed på lokalmenuen Celleformat.

4

Brug kontrolmuligheden Enheder til at vælge de enheder, der skal vises til en

varighedsværdi.
Som standard vises timer, minutter og sekunder (t, m og s).
Du vælger en enkelt enhed ved at trække den venstre eller højre ende af mærket mod
midten, indtil det ikke kan bliver kortere. Klik derefter i midten af mærket, og træk det
over den enhed, du vil bruge.
Du vælger mere end en enhed ved at ændre størrelse på og trække mærket, indtil det
er over de enheder, du vil bruge.

5

Vælg et format på lokalmenuen Arkivformat.