Numbers - Bruge talsystemformatet i tabelceller

background image

Bruge talsystemformatet i tabelceller

Brug talsystemformatet til at repræsentere tal, der bruger talsystemer fra grundtal 2
til 36. Når du bruger grundtalsformatet 2, 8 eller 16, kan du vise negative værdier ved
at sætte et minustegn foran eller vha. to-komplementmetoden; negative værdier i alle
andre grundtal vises vha. minustegnet.

I dette talsystem

vises 100 på følgende
måde

–100 vises på
denne måde, hvis
minustegnet bruges

–100 vises på denne
måde, hvis to-
komplementmetoden
bruges

Grundtal 2

1100100

–1100100

10011100

Grundtal 8

144

–144

634

Grundtal 10

100

–100

–100

Grundtal 16

64

–64

9C

98

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

background image

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

99

Du definerer et talsystemformat ved at vælge en eller flere celler, vælge Talsystem på
lokalmenuen Celleformater og derefter bruge Info om celler til at anføre formatet.

Du definerer et talsystemformat til valgte celler vha. Info om celler på følgende
måde:

1

Vælg cellen eller cellerne.

2

Hvis Info om celler ikke er åbent, skal du klikke på Info på værktøjslinjen og derefter

klikke på knappen Info om celler.

3

Vælg Talsystem på lokalmenuen Celleformat.

4

Brug feltet Grundtal til at anføre grundtalsværdien til det talsystem, du vil bruge.

5

Brug feltet Pladser til at angive det samlede antal cifre, der skal vises.

6

Hvis du vælger grundtal 2, 8 eller 16, skal du vælge en mulighed til at vise negative

værdier.
Minustegn: Viser negative værdier med et foranstillet minustegn.
To-komplement: Viser negative værdier vha. to-komplementmetoden.
Negative værdier i alle andre talsystemer vises altid med et foranstillet minustegn.