Numbers - Bruge formatet Automatisk i tabelceller

background image

Bruge formatet Automatisk i tabelceller

Når du tilføjer en ny celle, vises dens indhold vha. automatisk formatering.

Dette indhold i en celle er tildelt automatiske
formatering

Det er formateret som vist

Et tal

Decimalpladser og kommaer bevares, som de
blev skrevet.
F.eks. vises 1.000.000,008 som 1.000.000,008.

En valutaværdi

Den viste værdi viser 0 decimalpladser,
hvis den er et heltal ($50); ellers viser den
2 decimalpladser. Hvis der er mere end 2
decimalpladser, anvendes afrunding.
F.eks. vises $1.000,0075 som $1.000,01.

En datoværdi

Værdien formateres med det datoformat, der er
valgt i Systemindstillinger (søg efter “datoformat”
i Systemindstillinger), og behandles som en
datoværdi i formler. Hvis du vil se datoformater i
Numbers, skal du åbne Info om celler og vælge
“Dato og tid” på lokalmenuen Celleformat. Vælg
derefter lokalmenuen Dato.
En 2-cifret årsværdi større end 50 vises med
præfikset 19; ellers bruges præfikset 20.
F.eks. vises 1/1 som 1. jan 2008, og Jan 05 vises
som 5. jan 2008.

92

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

background image

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

93

Dette indhold i en celle er tildelt automatiske
formatering

Det er formateret som vist

En boolesk værdi

Værdierne "sand” og “falsk” konverteres til “SAND”
og “FALSK.” Disse celler kan bruges i booleske
handlinger i formler.

En procentværdi

Et tal efterfulgt af %-tegnet vises som det er
skrevet, og formler behandler værdien som en
procentværdi. Et mellemrum før %-tegnet er ikke
nødvendigt.
Du kan f.eks. skrive 5% eller 5 %.

En videnskabelig værdi

Formatet viser værdien afrundet til 2
decimalpladser.
F.eks. vises 1,777E3 som 1,78+E3.

En varighedsværdi

Et tal med et varighedssuffiks (u eller uger, d
eller dage, t eller timer, m eller minutter, s eller
sekunder, ms eller millisekunder) behandles som
en varighedsværdi i formler. Suffikset vises i den
forkortede form.
F.eks. vises 2 uger som 2u.

En brøkværdi

Værdien formateres som en dato, hvis den passer
til et af de formater, der er tilgængelige for
datoværdier. Ellers vises "op til tre cifre”.
F.eks. vises 1/1 som 1. jan 2008.

Hvis et andet format er anvendt i en celle, kan du ændre cellens format til automatisk
ved at vælge cellen og vælge Automatisk på lokalmenuen Celleformater på
formatlinjen.

Du kan også bruge vinduet Info om celler.

Du anvender det automatiske format vha. Info om celler på følgende måde:

1

Vælg cellen eller cellerne.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om celler.

3

Vælg Automatisk på lokalmenuen Celleformat.