Numbers - Bruge et afkrydsningsfelt, mærke, en tæller eller lokalmenu i tabelceller

background image

Bruge et afkrydsningsfelt, mærke, en tæller eller lokalmenu i

tabelceller

Du føjer et afkrydsningsfelt, mærke, en tæller eller lokalmenu til en celle på følgende
måde:
Afkrydsningsfelt: Nyttig til celler, hvis værdi repræsenterer en af to funktioner, f.eks. til
eller fra eller ja eller nej.
Mærke: Nyttig, når du hurtigt skal foretage store ændringer i tal, så du kan se effekten
af ændringerne på andre celler i tabellen eller i et diagram.
Tæller: Brug til at øge og formindske tal med bestemte intervaller.
Lokalmenu: Brug til at prædefinere værdier, som en celle kan indeholde.

Når en celle er formateret til at bruge et afkrydsningsfelt eller en lokalmenu, kan du
føje indhold til en celle eller ændre en celles indhold blot vha. kontrolmuligheden.
Celler, der bruger et mærke eller en tæller, sikrer, at du kan skrive en værdi i cellen eller
bruge kontrolmuligheden.

100

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

background image

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

101

Du føjer kontrolmuligheder til celler på følgende måder:
Du tilføjer et afkrydsningsfelt ved at vælge cellen eller cellerne.

m

Klik på knappen Afkrydsningsfelt på formatlinjen. Afkrydsningsfelter uden et hak føjes
til valgte celler.

Knappen Afkrydsningsfelt

Du kan også klikke på Info på værktøjslinjen og derefter klikke på knappen Info om
celler. Vælg Afkrydsningsfelt på lokalmenuen Celleformat, og vælg derefter den første
funktion (valgt eller fravalgt).
Du tilføjer et mærke ved at klikke på knappen Celleformater på formatlinjen

m

og derefter vælge Mærke fra lokalmenuen. Der oprettes et mærke med
standardindstillinger, som kan ses i Info om celler.

Du kan også åbne Info om celler og vælge Mærke på lokalmenuen Celleformat.
I Info om celler kan du ændre standardindstillingerne:
Minimum og maksimum: Viser de laveste og højeste celleværdier.
Interval: Viser den mængde med hvilken celleværdien øges eller formindskes, når du
flytter mærket (eller piletaster) et interval.
Position: Sikrer, at du kan placere mærket til højre for cellen eller nederst i cellen.
Vis som: Anvender et tal, en valuta, procentdel, brøk, et videnskabeligt eller et
talsystemformat til celleværdier.
Decimaler: Anfører, hvor mange decimalpladser der skal vises.
Du tilføjer en lokalmenu ved at klikke på knappen Celleformater på formatlinjen og

m

derefter vælge Lokalmenu for at oprette en lokalmenu med standardindstillinger.
Du kan også åbne Info om celler og vælge Lokalmenu på lokalmenuen Celleformat.
I Info om celler skal du redigere eksemplerne på listen ved at vælge dem og skrive
dine egne værdier.
Du føjer et emne til listen ved at klikke på knappen Tilføj (+) og skrive emnet. Hvis du
anfører et tal, behandles det som et tal og ikke som tekst.
Du fjerner et emne ved at vælge det og klikke på knappen Slet (–).

background image

Du tilføjer en tæller ved at klikke på knappen Celleformater på formatlinjen og derefter

m

vælge Tæller på lokalmenuen for at oprette en tæller med standardindstillinger.
Du kan også åbne Info om celler og vælge Tæller på lokalmenuen Celleformat.
I Info om celler kan du ændre standardindstillingerne:
Minimum og maksimum: Viser de laveste og højeste celleværdier.
Interval: Viser den mængde med hvilken celleværdien øges eller formindskes, når du
klikker på kontrolmuligheden tæller (eller en piletast) en gang.
Vis som: Anvender et tal, en valuta, procentdel, brøk, et videnskabeligt eller et
talsystemformat til celleværdier.
Decimaler: Anfører, hvor mange decimalpladser der skal vises.