Numbers - Forbinde betingelser med et specielt talformat

background image

Forbinde betingelser med et specielt talformat

Du forbinder betingelser med et specielt talformat for at variere den måde, en
tabelcelles indhold vises på, baseret på det, der skrives i cellen.

Her er et talformat, der har fire betingelser. Den øverste betingelse anvendes, hvis det
skrevne tal ikke opfylder nogen af de andre betingelser.

background image

Når du skriver denne værdi i en celle med
ovenstående format

Ser tallet ud som vist her

15000

Til betaling: Kr 0015,00K

0

Betalt

–500

Kredit: Kr (0000,50K)

Konto lukket

Bemærk: Konto lukket

Du opretter et specielt talformat med betingelser på følgende måde:

1

Vælg en eller flere celler.

2

Gør et af følgende:

Vælg Speciel på lokalmenuen Celleformater på formatlinjen.

Â

Vælg Speciel på lokalmenuen Celleformat i Info om celler.

Â

Vælg Format > Opret specielt celleformat.

Â

3

Vælg Tal og tekst på lokalmenuen Type.

4

Klik på knappen Tilføj (+) til højre for formatfeltet for at tilføje en betingelse.

5

Vælg en betingelse på lokalmenuen over det nye formatfelt.

6

Definer det talformat, du vil anvende, når et tal opfylder betingelsen, ved at føje

elementer til formatfeltet.
Se “Oprette et specielt talformat” på side 102 for at få flere oplysninger om, hvordan du
bruger formatfeltet.

7

Gentag trin 4 til og med trin 6 efter behov for at definere alle dine betingelser.

Bemærk: Du fjerner en betingelse ved at klikke på knappen Slet (+) til højre for dets
formatfelt.

110

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

background image

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

111

8

I det øverste formatfelt, skal du definere det format, som du vil bruge, hvis et tal ikke

opfylder nogen af betingelserne.
Du kan bruge elementet Indtastet tekst til at vise prædefineret tekst, hvis der er
skrevet en tekstværdi i stedet for et tal. Se “Oprette et specielt tekstformat” på side 113
for at få flere oplysninger.

9

I navnefeltet skal du skrive et navn til dit talformat og derefter klikke på OK for at

arkivere det og anvende det på valgte celler.
Specielle formatnavne findes på lokalmenuen Celleformater på formatlinjen og på
lokalmenuen Celleformat i Info om celler.