Numbers - Definere talelementerne i et specielt talformat

background image

Definere talelementerne i et specielt talformat

Talelementet sikrer, at du kan tilpasse udseendet af tal i en tabel.

Når du har føjet et talelement til et specielt talformat, kan du vælge det, klikke på dets
trekant og bruge mulighederne på dets lokalmenu til at tilpasse den måde, elementet
vises på.

Se “Oprette et specielt talformat” på side 102 for at læse om, hvordan du tilføjer et
talelement.

Du bruger talelementets lokalmenu på følgende måde:
Du viser eller skjuler tusindseparatoren ved at vælge Vis separator eller Skjul separator.

m

Du viser nuller eller mellemrum foran tallet, når det har mindre end et bestemt antal

m

cifre, ved at vælge “Vis nuller for ubrugte cifre” eller “Brug mellemrum til ubrugte cifre”.
Herefter kan du øge eller formindske antallet af nuller eller bindestreger, som vises i
formatfeltet. Vælg Tilføj ciffer, Fjern ciffer eller Antal cifre på lokalmenuen, eller brug pil
op eller pil ned til at indstille antallet af cifre.

Når du vælger

Vises dette tal

På følgende måde

Vis separator

10000000

10.000.000

Skjul separator

10000000

10000000

”Vis nuller for ubrugte cifre” og
indstil “Antal cifre” til 6

100

000100