Numbers - Definere decimalelementet i et specielt talformat

background image

Definere decimalelementet i et specielt talformat

Decimalelementet sikrer, at du kan tilpasse udseendet af decimaler i en tabel.
Decimaler er tal, der vises til højre for et decimalkomma.

Når du har føjet et heltalselement til et specielt talformat, vælger du det, klikker på
dets trekant og bruger derefter mulighederne på dets lokalmenu til at tilpasse den
måde, elementet vises på.

Se “Oprette et specielt talformat” på side 102 for at læse om, hvordan du tilføjer et
decimalelement.

Du bruger decimalelementets lokalmenu på følgende måder:
Du viser decimaler som tal ved at vælge Decimaler.

m

Hvis du vil repræsentere ubrugte decimaler, når deres antal er mindre end et bestemt
antal cifre, skal du vælge Vis overflødige nuller eller “Brug mellemrum til overflødige
nuller”. Herefter kan du øge eller formindske antallet af nuller eller bindestreger, som
vises i formatfeltet. Vælg Tilføj ciffer, Fjern ciffer eller Antal cifre på lokalmenuen, eller
brug pil op eller pil ned til at indstille antallet af cifre.
Hvis der skrives flere decimaler i en tabelcelle end det antal, du anfører, afrundes de, så
de passer til dit antal af cifre.
Du viser decimaler som en brøk ved at vælge Brøker.

m

Du anfører en brøkdel (f.eks. Fjerdedele) ved at klikke på elementets trekant igen og
vælge en mulighed på lokalmenuen.
Hvis du vil undgå at vise decimaler, når de skrives i en tabelcelle, skal du lade være

m

med at føje elementet Decimaler til formatfeltet.
Viste værdier afrundes til det nærmeste heltal, når der skrive decimalværdier i en celle.

106

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

background image

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

107

Når du vælger

Vises dette tal

På følgende måde

Decimaler og Vis overflødige
nuller, og indstil "Antal cifre" til 6

100,975

100,975000

Brøker, og vælge muligheden
"Op til to cifre (23/24)”

100,975

100 39/40
Der vises et mellemrum mellem
tallet og brøken, når du tilføjer
et mellemrumselement mellem
tal- og decimalelementer i
formatfeltet.

Brøker, og vælge muligheden
Fjerdedele

100,16

100 1/4