Numbers - Ændre et specielt celleformat

background image

Ændre et specielt celleformat

Du kan ændre specielle formater og anvende ændringer i tabelceller på følgende
måder:
Du ændrer elementer, som er knyttet til et specielt format, der er anvendt på celler, ved

m

at vælge cellerne og klikke på Vis format i Info om celler.
Du sletter et element ved at vælge elementet i formatfeltet og trykke på Slettetasten.
Du tilføjer et element ved at trække et element ind i formatfeltet.
Du flytter et element ved at trække det rundt i formatfeltet.
Du omdefinerer et element ved at klikke på elementets trekant og derefter vælge en
mulighed på lokalmenuen.

Når du har foretaget ændringer, skal du gøre et af følgende:

Du arkiverer det ændrede format og anvender det på valgte celler med det samme

Â

navn ved at klikke på OK og derefter på Erstat.
Du arkiverer det ændrede format som et nyt format og anvender det på valgte celler

Â

ved at ændre navnet på formatet og derefter klikke på OK.
Du anvender det ændrede format på tabelceller, der ikke er valgt, ved at vælge

Â

cellerne og vælge navnet på formatet på lokalmenuen Celleformater på formatlinjen
eller Celleformatmenuen i Info om celler.

Du ændrer et specielt formatnavn ved at bruge administrationsdialogen til specielle

m

celleformater. Du viser dialogen ved at klikke på Administrer formater eller vælge
Format > Administrer specielle celleformater. Dobbeltklik derefter på navnet, skriv dine
ændringer, og klik på OK.
Når du ændrer navnet på et specielt format, forbliver det tidligere navn forbundet
med celler, som det var anvendt på, og det tidligere navn fjernes fra listen over
specielle formater. Du forbinder det nye formatnavn med disse celler ved at vælge
cellerne og vælge det nye navn på lokalmenuen Celleformater på formatlinjen eller
Celleformatmenuen i Info om celler.

114

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

background image

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

115