Numbers - Bruge det videnskabelige format i tabelceller

background image

Bruge det videnskabelige format i tabelceller

Brug det videnskabelige format til at vise tal vha. en eksponent opløftet til 10. potens.
Eksponenten vises efter bogstavet “E”. F.eks. vises værdien 5,00 i videnskabeligt format
som 5,00E+00. Og værdien 12345 vises som 1,23E+04.

Du definerer et videnskabeligt format, som viser to decimalpladser, ved at vælge en
eller flere celler, klikke på knappen Celleformater på formatlinjen og derefter vælge
Videnskabelig på lokalmenuen.

Du kan få mere kontrol med antallet af decimalpladser ved at bruge Info om celler.

background image

Du definerer et videnskabeligt format til en eller flere celler vha. Info om celler på
følgende måde:

1

Vælg cellen eller cellerne.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om celler.

3

Vælg Videnskabelig på lokalmenuen Celleformat.

4

Brug feltet Decimaler til at angive, hvor mange decimaler der skal vises.