Numbers - Flette tabelceller

background image

Flette tabelceller

Når du fletter tabelceller, kombineres tilstødende celler til en celle, så de optræder som
en enkelt celle.

Du fletter tabelceller på følgende måde:

1

Vælg en gruppe på to eller flere tilstødende tabelceller. Den gruppe celler, du vælger,

skal danne et rektangel, og de skal alle være indholdsceller eller overskriftsceller eller
alle bundceller.

2

Vælg Tabel > Flet celler.

Du kan også klikke på knappen Flet i Info om tabel.

background image

Du ophæver fletning af celler ved at vælge en celle, der er oprettet vha. fletning, og
derefter fravælge Flet celler på Tabelmenuen eller klikke på knappen i Info om tabel.

Der sker følgende med indholdet af celler, når de flettes:

Når du fletter vandret tilstødende celler, som udelukkende indeholder tekst eller en

Â

blanding af tekst, tal, formaterede værdier og formler, samles alle de originale celler
som tekst adskilt af tabulatorer.
Når du fletter lodret tilstødende celler, som udelukkende indeholder tekst eller en
blanding af tekst, tal, formaterede værdier og formler, samles alle de originale celler
som tekst adskilt af linjeskift.
Når du fletter kolonneceller, overtager cellebaggrunden det billede eller den farve,

Â

der fandtes i den øverste celle.
Når du fletter rækkeceller, overtager cellebaggrunden det billede eller den farve, der
fandtes i cellen længst til venstre.
Når en celle, der indeholder tekst, et tal, en formel eller et celleformat, flettes med en

Â

tom celle, bevarer den nye celle indholdet af den celle, der ikke var tom.
Når en celle, der indeholder et talformat, flettes med en tom celle, bevarer den nye

Â

celle talformatet.

Rækker og kolonner, der indeholder kombinerede celler, kan ikke skjules.