Numbers - Føje kommentarer til tabelceller

background image

Føje kommentarer til tabelceller

Brug kommentarer til at notere oplysninger om tabelceller.

Her er nogle metoder til arbejde med kommentarer:
Du føjer en kommentar til en celle ved at vælge cellen og klikke på Kommentar på

m

værktøjslinjen eller vælge Indsæt > Kommentar. Skriv i kommentarfeltet.
Du flytter en kommentar ved at trække den.

m

Du skjuler alle kommentarer ved at vælge Oversigt > Skjul kommentarer. Der vises et

m

gult mærke i alle tabelceller, der indeholder en kommentar.
Du skjuler en kommentar ved at klikke på knappen Minimer (–) øverst til venstre i
kommentarfeltet, eller ved at klikke på kommentarmærket. En skjult kommentar kan
vises midlertidigt, hvis du anbringer markøren over mærket.
Du viser alle kommentarer ved at vælge Oversigt > Vis kommentarer.

m

Du viser en skjult kommentar ved at klikke på dens mærke.
Du sletter en kommentar ved at klikke på X i det øverste højre hjørne af

m

kommentarfeltet.
Du inkluderer kommentarer, når du udskriver, ved at vise alle kommentarer, som du vil

m

udskrive, og derefter vælge Arkiv > Udskriv.

90

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

background image

Kapitel 4

Arbejde med tabelceller

91