Numbers - Føje billeder eller farver til tabelceller

background image

Føje billeder eller farver til tabelceller

Du kan føje grafik og farve til individuelle tabelceller eller til en hel tabel.

Du føjer et billede eller en farve til en tabelcelle på følgende måde:

1

Vælg cellen.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på Info om tabel.

3

Du tilføjer et billede ved at vælge Billedfyld på lokalmenuen Cellebaggrund. Se

“Udfylde et objekt med et billede” på side 231 for at få instruktioner.

4

Du tilføjer baggrundsfarve ved at vælge Farvefyld eller Gradueringsfyld på

lokalmenuen Cellebaggrund. Se “Udfylde et objekt med en dækkende farve” på
side 229 og “Udfylde et objekt med sammenblandende farver (gradueringer)” for at få
flere oplysninger.