Numbers - Bruge betinget formatering til at overvåge tabelcelleværdier

background image

Bruge betinget formatering til at overvåge tabelcelleværdier

Betinget formatering ændrer en celles udseende, når cellen indeholder en bestemt
værdi, som kaldes en testværdi.

Du anvender betinget formatering ved at vælge en eller flere celler og derefter
definere en eller flere regler. Regler anfører, hvilke visuelle effekter der skal tilknyttes
cellerne, når de indeholder testværdien.

Du kan f.eks. definere en regel, der udfylder en celle med blå farve, når den indeholder
0, en regel, der viser cellens værdi med fed sort, hvis den er større end 0, og en regel,
der udfylder cellen med rød farve, hvis dens værdi er mindre end 0.

Regler, der anvendes på flere celler, udløser betinget formatering i alle de celler, der
indeholder testværdien.

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Opretter regler

“Definerer regler for betinget formatering” på
side 84

Fjerner al betinget formatering fra celler, ændrer
regler, finder celler, der bruger den samme
betingede formatering, kopierer/indsætter
betinget formatering mellem tabeller

“Ændre og administrere betinget formatering” på
side 86