Numbers - Tilføje og redigere celleværdier i tabeller

background image

Arbejde med tabelceller

background image

Du indsætter indhold i eksisterende indhold ved at vælge cellen, klikke for at anbringe

m

indsætningsmærket og derefter skrive.
Du fortryder ændringer foretaget i en tabelcelle, efter at du har valgt cellen, ved at

m

trykke på esc.
Du sletter indholdet af tabelceller, rækker og kolonner ved at vælge cellerne, rækkerne

m

og kolonnerne og derefter trykke på Slettetasten eller vælge Rediger > Slet.
Du sletter indholdet, baggrundsfyldet og evt. formatindstillinger ved at vælge
Rediger > Slet alt. Standardformatet anvendes på det valgte.
Du kopierer, indsætter og flytter celleværdier i henhold til instruktionerne i “

m

Kopiere og

flytte celler” på side 89
Du føjer formler og funktioner til celler i henhold til instruktionerne i “

m

Oprette dine

egne formler” på side 123.